Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla”

OPŠTE INFORMACIJE:

Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” u Nišu je naučna biblioteka, čiji fond pokriva potrebe svih studijskih grupa Univerziteta u Nišu. Osnovana je 18. maja 1967. godine, a od 1978. godine nosi ime Nikole Tesle.

Biblioteka poseduje blizu 100.000 knjiga i 1.400 naslova časopisa iz svih naučnih oblasti u 80.000 svezaka. Posebno je značajna velika zbirka domaće i strane priručne literature, magistarskih i doktorskih teza odbranjenih na Univerzitetu u Nišu, kao i zbirka vrednih legata istaknutih ljudi ovoga kraja.

ADRESA:

Kej Mike Paligorića 2a

RADNO VREME:

Ponedeljak – Petak 7:30 – 19:30, vikendom zatvorena

Juli i Avgust: Ponedeljak – Petak 7:30 – 14:30

KONTAKT:

Telefon: 018 523 119
E-mail: sek-ubn@ni.ac.rs
Web site: www.ubnt.ni.ac.rs

GOOGLE MAPA: