Sinagoga

OPŠTE INFORMACIJE:

Zgrada Sinagoge izgrađena je 1925. godine na mestu gde se nalazila stara sinagoga koja je izgorela u požaru 1879. godine.  Bila je u funkciji do Drugog svetskog rata, kada je u Nišu živelo oko 400 Jevreja, od kojih je većina stradala u holokaustu. Nakon što je ovu zgradu Jevrejska opština prodala Gradu, urađena je restauracija i objekat je 2009. godine pretvoren u galerijski prostor Narodnog muzeja Niš. Izgrađena je u modernom stilu, sa prepoznatljivom fasadom i linearnom plastikom na zapadnom ulaznom delu. Zgrada ima veliku salu sa karakterističnim hebrejskim vitražom na istočnom zidu. Sala je sa severne, zapadne i južne strane okružena galerijskim prostorom. Zbog arhitektonskih i istorijskih vrednosti, 1986. godine stavljena je pod zaštitu države.

ADRESA:

Davidova 2

GOOGLE MAPA:
GALERIJA SLIKA: