Palata Andonović

OPŠTE INFORMACIJE:

„Palata Andonović“ nalazi se u pešačkoj zoni u centru grada, u Obrenovićevoj ulici. Izgrađena je u periodu između dva svetska rata u duhu francuskog neoklasicizma. Vlasnik zgrade bio je imućni, niški trgovac Andon Andonović, jedan od najvećih uvoznika garderobe iz Italije, Francuske, Engleske i Grčke u tom periodu.Svojim izgledom i ukrasima zgrada zaistapodseća na pravu palatu.Njena fasada prekrivena je dubokim reljefom, sa prelepim pilastrima i kapitelima.Središnji deo ukrašen je skladnom figurom muškarca koji u jednoj ruci drži kesu, kao znak bogatstva, a u drugoj skiptar kao znak moći.

ADRESA:

Obrenovićeva bb

GOOGLE MAPA: