Obrenovićeva ulica – pešačka zona i duša grada Niša

Obrenovićeva ulica je glavna ulica u Nišu. Ona je vekovima bila vodeća trgovačka ulica. Prenošenjem urbanog težišta Niša na levu obalu Nišave i razvojem grada, širenjem i stvaranjem novih niških mahala, iz pravca nišavskog mosta formirala se postepeno “Pokrivena čaršija”. Naziv ulice je nastao po isturenim nastrešnicama ispred prodavnica koje su stvarale prizor pokrivenosti čaršije. Nakon oslobodjenja Niša od Turaka 1878. godine dobija ime Obrenovićeva, koje je zadržala sve do drugog svetskog rata. Počela je da menja izgled od orijentalne čaršije do razvijenog trgovačkog i  zanatskog grada. Posle drugog svetskog rata u čast pobede u ratu ulica menja naziv u Ulicu Pobede koji je nosila do 1976. godine kada dobija naziv Ulica Maršala Tita. Počinje da se razvija i osavremenjuje i danas je centrana, jedna od glavnih turističkih atrakcija, pešačka zona i duša grada Niša.