Latinska crkva

OPŠTE INFORMACIJE:

Jedna od najstarijih crkava u Srbiji – Latinska crkva, nalazi se na brdu Metoh u blizini sela Gornji Matejevac u okolini Niša. Podignuta u prvoj polovini XI veka i jedna je od retkih, sačuvanih crkava iz vizantijskog perioda.

LOKACIJA:

selo Gornji Matejevac

GEOGRAFSKE KOORDINATE:

43o 22’42” SGŠ, 21,58’10’’IGD

VIŠE INFORMACIJA:

Latinska crkva je jedna od malobrojnih građevina iz prednemanjićke epohe, sagrađena polovinom XI veka. Nalazi se iznad sela Gornji Matejevac, na brdu Metoh i svojom arhitekturom i duhom Vizantije upotpunjuje lepotu ovog kraja.Naziv “Latinska” potiče od dubrovačkih trgovaca, Latina, koji su je koristili u XVI veku. Podignuta je kao jednobrodna građevina u obliku upisanog krsta sa kasnije dozidanom pripratom. Zidana je naizmeničnom upotrebom kamena i opeke, a fasadne površine dekorisane su keramoplastičnim ukrasima. Arhitektonski oblici obezbedili su ovoj crkvi značajno mesto u istoriji vizantijske arhitekture.

GOOGLE MAPA:
GALERIJA SLIKA: