KONFERENCIJA O VINSKOM TURIZMU SRBIJE

KONFERENCIJA O VINSKOM TURIZMU SRBIJE održaće se 13. i 14. februara 2021.godine u svečanoj sali vinskog podruma Malča u Nišu, u organizaciji Udruženja Wine Expert, Vinski putevi Srbije, a u saradnji sa Fakultetom za hotelijerstvo i turizam iz Kragujevca. Ovaj eminentni dvodnevni događaj doprineće izgradnji novih partnerstava u okviru projekta VINSKI TURIZAM SRBIJE koji je pokrenuo gospodin Zoran Rapajić.

Ispred Turističke organizacije Niš, učesnike i goste konferencije pozdraviće direktorka dr Danka Milojković i govoriti o značaju umrežavanja aktera u turizmu i kreiranju inovativnih turističkih programa i efikasnoj turističkoj promociji destinacije i regije u zemlji i svetu.

Turistička organizacija Niš je u 2020.godini podržala mapiranje vinarija na jugoistoku Srbije i štampala prvu publikaciju posvećenu vinarijama i vinskom turizmu na srpskom i engleskom jeziku. Takođe je izrađen i promotivni spot o vinskom turizmu na jugoistoku zemlje. Publikacije i spotovi, kao sama vina iz Malče i Sićeva, promovisani su na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, na otvaranju Digitalnog muzeja u Nišu, na Danima turizma u Nišu i Novogodišnjem bazaru u Nišu.

U programu rada Turističke organizacije Niš za 2021.godinu, planirana je promocija vina jugoistoka, kao i vinskog turizma u nacionalnim i međunarodnim medijima. Takođe je planirana podrška prvoj manifestaciji sabornog tipa “Back to the village” koja će biti organizovana Malči, “Wine & Fine”festivalu – najznačajnijem i visoko ocenjenom vinskom festivalu u Nišu. U planu je i organizacija FAM vinskih tura, kao i brojne druge aktivnosti koje će doprineti razvoju vinskog turizma na jugoistoku zemlje i turističkoj atraktivnosti grada i okoline.