Kabinet gradonačelnika

OPŠTE INFORMACIJE:

Zgrada kabineta gradonačelnika spada u red arhitektonski najvrednijih građevina u Nišu. Izgrađena je 1925. godine prema projektu beogradskog arhitekte Aleksandra Jankovića u duhu neoklasicizma sa, dekorativnom ornamentikom i karakterističnim ulaznim delom.

ADRESA:

7. juli 2

VIŠE INFORMACIJA:

Zgrada kabineta se nalazi u neposrednoj blizini nišavskog keja na mestu nekadašnjeg Kneževog dvora, letnje rezidencije kralja Milana Obrenovića. Prilikom izgradnje nove filijale Narodne banke, Knežev dvor je srušen, a na njegovom mestu podignuta je nova raskošna građevina. Karakterističan ulazni deo, timpanoni, prozorski okviri, kao i nizovi stubova svrstali su ovu zgradu u jedan od najlepših javnih objekata u Srbiji.

GOOGLE MAPA:
GALERIJA SLIKA: