Institucije

JKP PARKING SERVIS:

Adresa: Orlovića Pavla 24
Telefon: 018 517 778, 517 556
E-pošta: info@nisparking.rs
Internet strana: www.nisparking.rs

KLINIČKI CENTAR NIŠ:

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
Telefon: 018 506 906
E-pošta: kcnis@eunet.rs
Internet stranica: www.kcnis.rs

DOM ZDRAVLjA NIŠ:

Adresa: VojvodeTankosića 15, 18000 Niš
Tel: 018 503 503
E-pošta: info@domzdravljanis.co.rs
Internet stranica: www.domzdravljanis.co.rs

UNIVERZITET U NIŠU:

Adresa: UniverzitetskiTrg 2, 18000 Niš
Tel: 018 257 970, 257 956; Faks: 018 257 950
E-pošta: uniuni@ni.ac.rs
Internet stranica: www.ni.ac.rs

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA NIKOLA TESLA:

Adresa: Kej Mike Paligorića 2a, 18000 Niš
Tel: 018 523 119
Internet stranica: www.ubnt.ni.ac.rs

NARODNO POZORIŠTE:

Adresa: Sinđelićev Trg bb, 18000 Niš
Tel: 018 527 371, Faks: 018 245 441
E-pošta: npnis@narodnopozoristenis.rs
Internet stranica: www.narodnopozoristenis.rs

POZORIŠTE LUTAKA:

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 7, 18000 Niš
Tel: 018 253 962, 526 912, 526 913
E-pošta: pozlutaka@medianis.net
Internet stranica: www.nispuppets.org.rs

NIŠKI SIMFONIJSKI ORKESTAR:

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 16, 18000 Niš
Tel/Faks: 018 246 620
E-pošta: orkestarnis@gmail.com
Internet stranica: www.simfonijski.com

NARODNI MUZEJ:

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 14, 18000 Niš
Tel: 018 513 430
Faks: 018 246 622
E-pošta: muzejnis@mts.rs
Internet stranica: www.narodnimuzejnis.rs

GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI:

Adresa: Orlovića Pavla bb, 18000 Niš, sala Oficirskog doma
Tel: 018 512 640, 513 701; Faks: 018 512 642
E-pošta: gslunis@gmail.com
Internet stranica: www.gslunis.org

NIŠKI KULTURNI CENTAR:

Adresa: Stanoja Bunuševca bb, 18000 Niš
Tel/Faks: 018 595 740, 595 741
E-pošta: info@nkc.org.rs
Internet stranica: www.nkc.org.rs

ISTORIJSKI ARHIV:

Adresa: Tvrđava bb, 18000 Niš
Tel: 018 515 608, 515 609
E-pošta: arhivnis@mts.com
Internet stranica: www.arhivnis.co.rs

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA:

Adresa: Dobrička 2, 18000 Niš
Tel: 018 523 414
Internet stranica: www.zzsknis.rs

KONZULATI U NIIŠU
  • Bugarski konuzlat, Lole Ribara 19, 018 516 800
  • Mađarski konzulat, Strahinjica bana 3, 018 523 594
GALERIJA SLIKA: