Etno selo Rautovo

Etno selo Rautovo – je atraktivna ruralna eko sredina na idealnoj nadmorskoj visini od 600 m, iznad Niške Banje sa bogatom i raznovrsnom florom i faunom, sa građevinskim fondom i ambijentom privlačnim za izletnički turizam .

Etno kuća „Ranđelović“ u Rautovu – je porodični kompleks rekonstruisan i revitalizovan entuzijazmom grupe aktivista USN i DLjR i sredstvima porodice Novice Ranđelovića, na krilima ljubavi i poštovanja prema zavičaju.

Etno muzej „Rautovo“ – je svojevrsna zavičajna muzejska zbirka u kojoj se nalazi preko 1000 vrednih eksponata u okviru deset celina.

SADRŽAJ ETNO MUZEJA „RAUTOVO“

1. Zbirka stare narodne nošnje
2. Zbirka starih oruđa i alata
3. Kutak stare elektronike
4. Zbirka starog posuđa i pokućstva
5. Etno biblioteka „Novicarina“
6. Riznica starog i stranog novca
7. Riznica dragog i svetog kamenja
8. Galerija umetničkih slika sa „Likovne kolonije Rautovo“
9. Zbirka knjiga i pesama sa „Književne kolonije Rautovo“
10. Ratna soba & Spomen soba NATO bombardovanja

Etno muzej „Rautovo“ je specifičan kulturno-turistički sadržaj koji doprinosi jačanju turističke ponude Niške Banje.