Cerjanska pećina

OPŠTE INFORMACIJE:

Cerjanska pećinanalazi se na 14 km od Niša, pored sela Cerje po kome je i dobila naziv. Pećina otkriva predivan svet ispod zemlje satkan od kanala, hodnika i dvorana, kao i bogatstvo pećinskog nakita – stalaktita, stalagmita, heliktita, talasastih draperija, pećinskih korala i kristalnih cvetova. Prema procenama geologa, ova hidrološki aktivna pećina nastala je pre više od 2 miliona godina. Interesantno je da kraj pećine još uvek nije otkriven, a dužina istraženog dela je 6025 m.

CERJANSKA PEĆINA NIJE OTVORENA ZA TURISTE. Pećinu je moguće posetiti samo u pratnji profesionalnih speleo vodiča i u manjim grupama. Ukoliko ste pravi avanturista/speleolog i spremni ste da zaronite u predivan, divlji podzemni svet Cerjanske pećine možete kontaktirati:

LOKACIJA:

14 km od Niša

VIŠE INFORMACIJA:

Pećina je bogata nakitom koji se prostire celom njenom dužinom. Ona otkriva predivan podzemni svet satkan od hodnika i dvorana prosečne visine od 15 do 40 m koji kriju na stotine morfoloških i hidroloških oblika, najrazličitijih formi, veličina i boja. Heliktiti koji su ovde pronađeni predstavljaju posebnu vrstu pećinskog nakita koji se suprotno fizičkim zakonima i zemljinoj teži formira i pruža i visi u svim pravcima kao naelektrisana kosa. Zavod za zaštitu spomenika prirode, 1998. godine, proglasio je Cerjansku pećinu kao prirodno dobro prve kategorije.Specifičnost ovog zaštićenog, prirodnog dobra predstavljaju i različite vrste slepih miševa iz roda potkovičara kao i dugoprsti večernjak (Myotis capaccinii), mali mišouhi večernjak (Myotis oxygnathus) i dugokrilni ljiljak (Miniopterus schreibersii). Posebno mesto u živom svetu pećine zauzima vatreni daždevnjak (Salamandra salamandra) koji se nalazi na listi strogo zaštićenih divljih vrsta životinja.

GOOGLE MAPA:
GALERIJA SLIKA: