Automobilom

OPŠTE INFORMACIJE:

Niš je jako dobru drumsku povezanost, budući da je smešten na raskršću puteva. Evropski putni pravac E-75 koji dolazi iz Mađarske račva u 2 pravca: ka jugu, prema Makedoniji i Grčkoj (E-80) i ka zapadu, dolinom Nišave, prema Bugarskoj, Turskoj i dalje ka Bliskom istoku. U Nišu se odvajaju i putevi ka severozapadu (prema Zaječaru, Kladovu i Temišvaru-Rumunija) i ka jugozapadu (prema Jadranskom moru).

Stranim vozačima u Srbiji je potrebna nacionalna vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i polisa osiguranja.