Ćele Kula – jedinstveni spomenik u svetu

Jedinstveni spomenik u svetu koji nikog ne ostavlja ravnodušnim, koji odoleva vremenima i podseća na hrabrost i borbu predaka za slobodu. U I srpskom ustanku, u boju na Čegru, 31.maja 1809.godine turska vojska je odnela pobedu nad srpskim ustanicima ali je zbog vojne umešanosti i hrabrosti ratnika pod komandom vojvode Stevana Sindjelića, poginulo mnogo više turskih vojnika, skoro 10.000 naspram 4.000 srpskih.

U znak osvete, zbog tolikih gubitaka, turski komandant Huršid paša izdaje naredbu da se sa glava poginulih Srba odere koža, da se kože napune slamom i pamukom i pošalju u Carigrad kao ratni trofej, a od lobanja izgradi kula kako bi se zastrašio i opomenuo narod. Tako je nikla Ćele kula, na turskom kula od lobanja, četvorougaonog oblika, visine 4m a glave su krečom i peskom ugradjene u nju, u 14 redova sa svake strane. Bilo je 952 lobanje koje su ostavljele stravičan, mučan utisak svakom ko je video. Danas Ćele kula ima 58 lobanja – neke su Srbi tajno skidali i sahranjivali, neke nisu odolele zubu vremena, a jedna je posebno izdvojena na pijedastalu, kao lobanja vođe ustanka Stevana Sindjelića. Danas je Ćele kula svrstana u spomenik kulture od izuzetnog značaja i privlači veliki broj turista.